O olejach samochodowych słów kilka

Najlepsze oleje motoryzacyjne na rynku wykazywać się mogą licznymi istotnymi parametrami, które pozwalają na zachowanie najlepszych parametrów pracy silnika i istotne ograniczenie zużycia elementów mechanicznych narażonych na nieustanne tarcie. Pierwotnym medium smarującym wykorzystywanym w celu ograniczenie tarcia były oleje mineralne, które uzyskiwane były poprzez proces rafinacji ropy naftowej. Oleje mineralne nie zawsze się sprawdzały doskonale w swojej roli. Problematyczna była tendencja do spalania się materiału smarnego, szybszego utleniania i degradacji oleju, co finalnie prowadzić mogło do trwałego uszkodzenia elementów napędowych silnika spalinowego. Wraz z rozwojem technik rafinacyjnych udało się uzyskiwać coraz doskonalsze medium smarujące, które wykazywało się o wiele skuteczniejszym ograniczeniem współczynnika tarcia oraz znacznie zredukowaną degradacją.

Co wpływa na jakość oleju?

Wraz z rozwijaniem się kolejnych technologii obróbki ropy naftowej, udało się opracować jeszcze doskonalsze mieszanki olejowe, które naprawdę bardzo dobrze się sprawdzały w swojej roli. Przełomowym momentem okazał się moment wdrożenia tak zwanego krakingu, czyli rozkładania długich węglowodorów alifatycznych na frakcje o znacznie mniejszej masie i długości łańcucha. Kraking realizowany jest z wykorzystaniem zarówno czynników chemicznych, jak i temperatury, a nawet promieniowania jonizującego. Uzyskiwane w ten sposób frakcje oleju zachowują o wiele lepsze parametry pokrywania powierzchni ciernych, a także stabilności w wyższych temperaturach panujących w obrębie układu napędowego. Wraz z rozwojem kolejnych technologii udało się opracować nowe oleje, w których widoczna była o wiele większa obecność elementów syntetycznych, które uzyskiwane były drogą estryfikacji, czy też bezpośredniej syntezy chemicznej (sprawdź – oleje samochodowe oferta).

Oleje tego rodzaju cechują się najlepszymi parametrami, takimi jak maksymalna lepkość w wysokich temperaturach, zachowaniem płynności w ujemnych temperaturach, czy też optymalnym ciśnieniem pompowania. Te wszystkie elementy znacząco wpływają na możliwość zastosowania olejów w danych warunkach klimatycznych oraz sezonowych. Nowoczesne silniki w praktycznej większości wymagają smarowania czystymi olejami syntetycznymi, podczas gdy w pozostałych możliwe jest wykorzystywanie mieszanek niższej klasy, jak choćby klasy III czy też IV. Nowoczesne mieszanki olejowe nie tylko ograniczają tarcie, ale i skutecznie ograniczają działanie korozyjne oleju na elementy trwałe silnika.